Ministerul Transporturilor a efectuat un control la Compania de Autostrazi si, printre altele a analizat contractul autostrazii Sibiu - Orastie, inchisa si demolata partial la nici un an de la inaugurare, precum si intarzierile acumulate in alte proiecte. Controlul a relevat probleme ce tin de constructori, de legislatie, dar si probleme de management la nivelul Companiei de Autostrazi. Intr-un comunciat oficial, ministrul Matache dojeneste conducerea Companiei, il mustruluieste pe directorul general Narcis Neaga si ii cere sa-si faca o analiza a intregii activitati.

Ministrul Transporturilor Iulian Matache si seful CNADNR Narcis NeagaFoto: MT

Fata de neregulile gasite de Corpul de Control, Ministerul Transporturilor a sesizat Parchetul.

Ministrul Transporturilor ii cearta pe sefii CNADNR si cere masuri urgente pentru un management performant, dar nu demite pe nimeni

Intr-un comunicat al Ministerului Transporturilor, ministrul Iulian Matache atrage atentia conducerii CNADNR ca trebuie o analiza complexa si masuri urgente pentru un management performant, insa in urma Controlului nu s-a lasat cu nici o demisie.

"Solicit Consiliulul de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor de la CNADNR sa faca o analiza complexa si sa ia masuri urgente, masuri care privesc asigurarea unui management performant, atat in ceea ce priveste gestionarea fondurilor europene, cat si pentru reprofesionalizarea Companiei.

De asemenea, solicit intregii conduceri a CNADNR sa isi faca o analiza serioasa a intregii activitati si in special directorului general, Narcis Neaga", a declarat Ministrul Transporturilor, Iulian Matache.

Redam mai jos concluziile controlului dispus de Ministrul Transporturilor, Iulian Matache, la Compania de Drumuri Nationale si Autostrazi unde au fost identificate unele nereguli si disfunctionalitati (n.r. sublinierile apartin redactiei):

"I.Referitor la contractul Orastie-Sibiu, Corpul de Control a facut urmatoarele constatari:

- S-au inregistrat mari intarzieri inca din faza de proiectare, acestea perpetuandu-se si in faza de constructie (Constructorul nu a depus proiectul tehnic la timp; studiile topo-geo au avut mari intarzieri; avizele pentru obtinerea autorizatiilor de constructie si emiterea autorizatiilor de constructie au avut intarzieri; revizuirile proiectului tehnic pe baza unui studiu nou geo-tehnic, au determinat, de asemenea, intarzieri). De mentionat ca nici in prezent Antreprenorul nu a transmis documentatiile necesare obtinerii autorizatiei de construire pentru terenurile suplimentare.

- Antreprenorul a solicitat o majorare de 30% din valoarea de contract pentru solutiile tehnice in zonele cu instabilitate a terenului. CNADNR a comunicat Antreprenorului ca nu sunt indeplinite conditiile de imprevizibilitate. Studiul de fezabilitate arata ca in zona sunt alunecari de teren si recomanda studii geo aprofundate, acest aspect fiind inclus in disputele dintre parti.

- Avand in vedere intarzierile, precum si nerespectarile clauzelor contractuale, CNADNR a formulat un numar de 10 revendicari catre Antreprenor, parte din ele au fost solutionate, parte nu;

- Pe parcursul derularii lucrarilor au fost emise 275 rapoarte de neconformitate, din care 249 Consitrans, 26 DRDP Brasov. Acestea au constatat urmatoarele deficiente in sarcina Antreprenorului: neconformitatea materialelor utilizate sau neaprobarea acestora de catre Beneficiar, nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor Contractului si ale Caietului de sarcini, nerespectarea de catre Antreprenor a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea constructiei;

- Atat inginerul FIDIC Consitrans, cat si inginerul FIDIC DRDP Brasov nu si-au indeplinit corespunzator obligatiile prevazute de serviciile de supervizare;

- La inceputul anului 2014 a fost intocmit un document de reziliere a contractului de proiectare si executie a lotului 3 al autostrazii Sibiu Orastie, dar el nu a fost promovat oficial si nu a produs efecte, cu toate ca se fundamenta oportunitatea rezilierii contractului. Astfel, masura nu a condus la remedierea deficientelor;

- Beneficiarul a dispus realizarea unei expertize tehnice in vederea rezolvarii litigiilor cu privire la calitatea lucrarilor executate. A aprobat, insa, si continuarea lucrarilor, prin aprobarea recomandarilor expertului tehnic emise pentru un numar de doar 19 RNC-uri.

- CNADNR a platit Constructorului 94,32% din Contract;

- Decizia (conducerii CNADNR) de a prelua lucrarile executate in cadrul contractului a presupus asumarea unui risc;

- Conform HG nr. 273/1994, art. 31, in cazul in care "investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intregii lucrari prevazute in contract, se va incheia un proces verbal de predare-primire (...) Toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec temporar asupra investitorului cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgand din executarea necorespunzatoare", dar, practic s-a preluat intregul obiect al contractului si nu doar o parte din lucrare. Actiunea nu s-a efectuat la solicitarea investitorului, ci la solicitarea Antreprenorului;

Avand in vedere concluziile prezentate referitoare la derularea contractului, precum si prevederile acestuia:

- Antreprenorul va proiecta, executa si termina lucrarile in conformitate cu prevederile contractului si va remedia orice defectiuni ale lucrarilor. Lucrarile terminate trebuie sa corespunda scopurilor pentru care au fost executate, asa cum au fost definite in Contract;

- Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de santier si ale tuturor metodelor de executie ale lucrarilor;

- Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa) o garantie de buna executie pentru realizarea corespunzatoare a lucrarilor la valoarea si in moneda stipulate in contract;

O portiune din autostrada Sibiu - Orastie Lot 3 a fost deramata

O portiune din autostrada Sibiu - Orastie Lot 3 a fost deramata

Foto: Turnul Sfatului

- Daca inginerul FIDIC solicita refacerea testelor pentru echipamentele, materialele, lucrarile remediate sau o noua verificare a proiectelor, acestea se vor repeta in termenii si conditiile initiale. Daca ele produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta costurile in conformitate cu prevederile subclauzei 2.5.;

- Inginerul poate solicita Antreprenorului sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta lucrarilor, din cauza unui accident, unui eveniment neprevazut sau alti factori;

- Potrivit raportului Corpului de Control, Beneficiarul (n.r. CNADNR) nu a urmarit corespunzator derularea contractului si nu a aplicat prevederile acestuia, nu s-a asigurat ca au fost solutionate toate revendicarile sale privind calitatea executiei, nu a luat in calcul executarea garantiei de buna executie si nu a promovat oportunitatea si necesitatea rezilierii contractului.

II. Referitor la atribuirea si derularea contractului de furnizare si punere in functiune a 16 instalatii de cantarire, contract incheiat in 2012, s-a constatat:

- In caietul de sarcini unele cerinte au fost specifice sau restrictive;

- S-a modificat modelul de contract, in defavoarea companiei;

- Din cele 16 instalatii de cantarire au fost montate doar 14. Doua sunt si astazi in custodia societatii comerciale;

- CNADNR, conform unui raport din 2012, in anumite locatii nu a inlocuit cuvele vechilor instalatii de cantarire, determinand intreruperea functionarii instalatiilor de cantarire si nu s-au obtinut certificate de atestare metrologica;

- CNADNR nu a luat masuri pentru a se asigura ca furnizorul isi indeplineste obligatiile de intretinere si reparare in perioada de garantie;

- In 28.04.2015 a fost aprobat un raport care propune masuri impotriva furnizorului, raport care nu a fost finalizat.

III. Referitor la implementarea proiectelor, au fost identificate cauze care au generat intarzieri:

- Necesitatea de expropriere a unor suprafete de teren suplimentare fata de proiectul initial;

- Inceperea lucrarilor fara autorizatiile de construire sau obtinerea acestora cu intarziere;

- Rezilierea contractelor de supervizare a lucrarilor;

- Nerespectarea tehnologiilor de executie de catre Antreprenor;

- Depasirea termenelor determina majorari ale sumelor contractuale, acestea nefiind eligibile in contractele cu finantari europene;

Avand in vedere toate aspectele constatate de Corpul de Control, precum si prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, au aparut suspiciuni de natura penala si au fost sesizate organele abilitate ale statului cu privire la nerespectarea de catre proiectant, constructor, diriginte de santier (inginer FIDIC) a prevederilor legislatiei in vigoare, precum si cu privire la modul in care a actionat conducerea CNADNR in derularea contractelor".