Compania de Autostrazi (CNADNR) a decis sa nu rezilieze contractul de revizuire a Studiului de Fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Pitesti, in ciuda intarzierilor acumulate si a unui raport aspru din partea consultantului Comisiei Europene (JASPERS), si, in schimb, a hotarat sa infiinteze o unitate strategica prin care sa monitorizeze cu proprii specialisti derularea contractului pas cu pas.

Cand se va face autostrada Sibiu-Pitesti?Foto: Hotnews

"Incepand cu data de 08.02.2016, Directorul General al CNADNR SA a decis constituirea colectivului de lucru - Unitatea de Implementare Studiu de Fezabilitate: Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru "Autostrada Sibiu - Pitesti", a anuntat marti CNADNR intr-un comunicat remis HotNews.ro.

UPDATE 15:12 La solicitarea HotNews.ro, CNADNR a precizat care este structura noii Unitati de Implementare, insa nu a oferit si numele celor implciati:

- responsabil exproprieri

- responsabil pe cereri de finantare

- responsabil pe drumuri

- responsabil lucrari de arta si consolidari

- responsabil studii geotehnice

- responsabil siguranta rutiera

- responsabil analiza cost-beneficiu

- responsabil arheologie

- responsabil protectie mediu

- responsabili pe drumuri santier si poduri santier

- responsabili pe cele 5 loturi

- responsabil de contract

- manager adjunct

- manager

Persoanele desemnate sa faca parte din unitatea de implementare vor avea, in principal, urmatoarele atributii:

- colaborarea in stransa legatura cu Proiectantul, inclusiv prin organizarea de intalniri de lucru/ sedinte de progres, saptamanal si ori de cate ori este necesar, urmarind modul de indeplinire a respectarii obligatiilor contractuale de catre acesta si realizarea obiectului contractului;

- organizarea si participarea la intalniri lunare si ori de cate ori este necesar cu reprezentantii agentiei JASPERS;

- urmarirea procesului de prelevare si culegere de probe/ informatii din teren in conformitate cu graficele de timp stabilite, in vederea elaborarii studiilor de specialitate;

- verificarea in teren a efectuarii studiilor geotehnice, topografice si orice alte studii necesare realizarii Studiului de Fezabilitate si prezentarea conducerii C.N.A.D.N.R.-S.A. a stadiului acestora;

- verificarea livrabilelor realizate de catre Proiectant inainte de a fi transmise catre JASPERS sau AM POIM;

- exercitarea atributiilor specifice si luarea masurilor necesare, in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate, cu respectarea termenelor contractuale si la parametri de calitate minima impusa de Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica anexa la contract, precum si de normele legale si celelalte reglementari aplicabile;

- intocmirea rapoartelor lunare de analiza a documentatiei elaborate de catre Proiectant;

- verificarea si avizarea rapoartelor lunare de progres in conformitate cu cerintele impuse de contractul de prestari servicii ce vor fi vizate/ aprobate de Directia Tehnica si aduse la cunostinta Directorului General;

- sustinerea Cererii de Finantare, cu suportul Proiectantului, in vederea aprobarii acesteia de catre entitatiile abilitate.

Membrii unitatii de implementare, specialisti in domeniu, au responsabilitati in rezolvarea problemelor de exproprieri, cerere de finantare, lucrari de arta si consolidari, studii geotehnice, siguranta rutiera, analiza cost-beneficiu, arheologie, etc.

"Autostrada Sibiu - Pitesti este principalul proiect de infrastructura al nostru si am decis sa infiintez aceasta unitate de implementare pentru a urgenta finalizarea studiului de fezabilitate si pentru a fi siguri ca acesta corespunde cu realitatile din teren, astfel incat, odata finalizat, sa putem demara licitatiile pentru lucrarile de executie. Aceata echipa de proiect va urmari, in mod special, realizarea studiilor de specialitate la nivel de detalii, astfel incat studiul de fezabilitate sa respecte standardele de calitate impuse de U.E.", a declarat Directorul General al CNADNR, Catalin Homor.

HotNews.ro a scris inca de acum o saptamana despre planurile CNADNR, despre cum va monitoriza cu specialistii ei contractul de revizuire a Studiului de Fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Pitesti, noul termen asumat fiind pentru finalizarea acestui document aflat deja in intarziere va fi luna decembrie 2016.

Din surse oficiale, HotNews.ro a aflat ca in cadrul noii structuri care va monitoriza derularea contractului vor fi cooptati, pe langa experti ai companiei, si fosti proiectanti IPTANA (Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale si Aeriene), dar si o parte din expertii JASPERS, care sa verifice pas cu pas ca ceea ce face asocierea italiano-romana sa fie conform cu cerintele din contract si la standarde acceptabile.