Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului pentru reexaminare legea care aproba ordonanta de urgenta 68/2015, un proiect legislativ privitor la modul in care sunt gestionate fondurile europene in domeniul infrastructurii de transport.

In cererea de reexaminare, Iohannis invoca atat neconformitatea cu legislatia europeana, cat si lipsa claritatii modificarilor facute de parlamentari la OUG 68/2015.

Comunicatul Administratiei Prezidentiale

CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor vizează punerea în acord a legislației interne referitoare la gestionarea instrumentelor structurale din domeniul transporturilor cu legislația europeană în materie. Intervențiile legislative adoptate în cuprinsul legii menționate, în forma transmisă la promulgare, se impun a fi reanalizate atât sub aspectul conformității acestora cu prevederile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cât și din perspectiva clarității normelor.

Cu respectarea legislației europene și naționale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2015 a creat premisele înființării unui organism intermediar pentru transport în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014-2020), care gestionează funcțiile de selecție și evaluare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, precum și verificarea achizițiilor publice pentru proiecte de transport. Prin modificarea introdusă la punctul 1 al articolului unic din legea transmisă la promulgare (art.1 alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2015) apreciem însă că este afectat procesul de desemnare a autorităților de management pentru crearea sistemului de management și control pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (2014-2020), aspect de natură să contravină art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013.

Totodată, pentru respectarea art. 123 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, apreciem că în cuprinsul aceluiași punct din legea transmisă la promulgare se impune utilizarea unei terminologii unitare. În acest sens, semnalăm că art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 68/2015, astfel cum a fost modificat prin legea transmisă la promulgare, utilizează noțiunea acord global de grant de delegare de funcții, în timp ce art. 123 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 operează cu noțiunea de acord global de grant.

În ceea ce privește punctul 2 al articolului unic din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, apreciem că este necesară reanalizarea acestor prevederi sub aspectul clarificării categoriilor de personal ce urmează să beneficieze de aceste dispoziții.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor.