Circa 1,36 de miliarde de euro estimează Comisia Națională de Prognoză că va costa proiectarea și execuția celor circa 100 de km de autostradă dintre Ploiești și Brașov, conform procedurii lansate vineri în portalul de achiziții publice pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat. Studiul de fundamentare detaliază că PPP-ul se va întinde pe o perioadă de 44 de ani, dar în două etape. Prima etapă va fi de 24 de ani: 4 ani pentru proiectare+execuție și 20 de ani pentru operare. Șoferii vor plăti o taxă calculat[ la 6,3 euro fără TVA pentru fiecare 100 de km parcurși de un autoturism, iar pe parcursul PPP-ului statul va plăti partenerului privat o sumă anuală pentru amortizarea investiției, dar și o plată de disponibilitate pentru perioada de operare a autostrăzii. Studiul ia în calcul și taxarea încă din 2019 a actualei autostrăzi dintre București și Ploiești.

Autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, un proiect care se chinuie sa demarezeFoto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Comisia Națională de Prognoză (CNP), autoritatea care a fost însărcinată de Guvern să deruleze atribuirea unui contract de parteneriat public-privat pentru realizarea obiectivului „Autostrada Ploieşti- Brașov”, a lansat procedura în noul sistem online de achiziții publice.

Valoarea estimată a proiectării și execușiei este de circa 1,36 miliarde de euro, iar durata implementării este de 288 de luni, adică 24 de luni - prima etapă a PPP-ului așa cum e detaliată propunerea în studiile realizate de autorități.

Operatorii interesați să depună oferte au timp până pe 19 noiembrie 2018, atunci când este planificată deschiderea ofertelor.

Cum vor fi evaluarte ofertele companiilor inetresate de PPP Ploiești - Comarnic

Conform detaliilor din procedura lansată de CNP, atribuirea contractului de PPP se va face pe baza celui mai bun raport calitate - preț, iar ofertele vor fi punctate de la 0 la 100 în funcție de câteva criterii:

  • OFERTA FINANCIARĂ - Valori financiare - PONDERE 20 %

Algoritm de calcul: Se vor acorda 10 puncte dacă: Ofertantul propune un REGIM TAXARE inferior celui propus în Studiu de Fundamentare Se vor acordă 10 puncte dacă: Ofertantul propune că „Plata de disponibilitate” să se situeze sub nivelul prevăzut, cu cel puțîn 10%.

  • FINANȚARE - Sursă de finanțare a proiectului - PONDERE 30 %

Algoritm de calcul: Se vor acorda 30 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice finanțarea integrală proprie Se vor acordă 20 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice orice cota de participare mixtă (proprie+credit) Se vor acorda 10 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice finanțarea integrală prin credit

  • Prețul ofertei - Componentă financiară - PONDERE 1 %

Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.

  • CAPACITATEA ECONOMICĂ* - Raportul datorii/capitaluri proprii în ultimii 2 ani -  PONDERE 19 %

Algoritm de calcul: Se vor acorda 19 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice o pondere de până la 3 Se vor acorda 14 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice o pondere de până la 3-5 Se vor acorda 9 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice o pondere de până la 5 -7,5 * În cazul unei întreprinderi atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza metodologiei Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, denumită în continuare EBITDA, se situează sub valoarea 1,0; (EBITDA, Câştigul înainte de dobânzi, rate, depreciere şi amortizare), acestea nu sunt viabile, având dificultăţi în returnarea creditelor.

  • CAPACITATE TEHNICĂ - Contract întocmit de Parteneriat Public-Privat și/sau execuția de construcții în infrastructură rutieră, similare cu cele supuse procedurii de atribuire în ultimii 5 ani - PONDERE 30 %

Algoritm de calcul: Se vor acorda 15 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice experiență privind încheierea unui contract în Parteneriat Public-Privat Se vor acorda 15 puncte dacă: Ofertantul demonstrează prin documente specifice experiență în execuția/finalizarea de lucrări de construcții de infrastructură rutieră.

Soluția guvernului pentru un PPP pe autostrada Ploiești-Brașov, criticată puternic de societatea civilă „Un DEZASTRU iminent. Aruncă în derizoriu construirea unei autostrăzi extrem de importante”

Soluția adoptată de Guvern pentru un Parteneriat-Public-Privat (PPP) prin care să fie construită autostrada Ploiești - Comarnic - Brașov este „un DEZASTRU iminent”, critica la începutul lunii septembrie Asociația Pro Infrastructura. „Stabilirea traseului prin mijlocul Râului Prahova și a stațiunilor de pe Valea Prahovei, la care se adaugă riscurile și restricțiile financiare, tehnice și de impact asupra mediului. În această formă, proiectul nu este demn de o țară europeană civilizată”, atrăgea atenția asociația.

„Documentul emite o concluzie prestabilită prin care "se demonstrează" că soluția PPP este preferată în detrimentul celor cu finanțare de la bugetul de stat sau prin fonduri europene nerambursabile. Deși Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov este inclusă în Masterplanul General de Transport cu bani europeni eligibili, autorii studiului exclud neîntemeiat această opțiune. Alternativa cu fonduri bugetare este și ea eliminată fără nicio analiză atentă”, potrivit ONG-ului.

Pro Infrastructura susșine că adoptarea din start a variantei PPP este bizară, știindu-se că o finanțare prin PPP este semnificativ mai scumpă decât cele clasice, adăugând statului o povară constantă pentru mulți ani după inaugurare, fiind inclusă în totalitate pe deficitul bugetar din primul moment.

Asociația Pro Infrastructura atrage atenția că realizarea autostrăzii pe aliniamentul dat de studiul de fezabilitate din 2002 este o variantă care „va duce la un dezastru ecologic pe Valea Prahovei, cu un puternic impact negativ asupra turismului”.

Studiul de fundamentare publicat de Comisia de Prognoză: Detaliile proiectului PPP Ploiești - Brașov

Comisia Națională de Prognoză, instituția desemnată responsabilă de implementarea acestui obiectiv prin Parteneriat Public Privat, este cea care a realiza studiul de fundamentare al proiectului, document care stă la baza procedurii lansate acum în SICAP.

Descarcă de aici întreg Studiul de Fundamentare pentru PPP autostrada București - Ploiești - Brașov. (.pdf, ~1MB)

Potrivit descrierii din studiul de fundamentare atașat porocedurii, Autostrada a fost împărțită în trei sectoare:

- Sector 1 - Ploiești-Comarnic, km 0+000 - km 48+600

- Sector 2 - Comarnic-Predeal, km 48+600 - km 84+800,

- Sector 3 - Predeal- Braşov (Cristian), km 84,4 – km 106,2 (*cu mențiunea că tronsonul Rășnov - Cristian a fost deja contractat pentru execuție)

Proiectul prevede, pentru sectorul Ploieşti – Braşov (Cristian) mai multe lucrări de artă, între care 14 viaducte și 33 poduri cu o lungime totala de aprox. 3 km, precum și 2.6 km de tuneluri cu galerie dublă. Totodată, sunt incluse noduri rutiere, drumuri de acces la autostradă, relocarea utilităților, lucrări hidrotehnice și de atenuare a impactului asupra mediului.

PPP în două etape pe o perioadă de 44 de ani

Documentul argumentează în favoarea soluției de implementare printr-un Parteneriat Public Privat (PPP) care să se desfășoare pe o perioadă de 44 de ani, dar în două etape.

Etapa 1 prevede că documentația, serviciile de proiectare, execuția lucrărilor, operațiunile de întreținere se vor desfășura pe o perioadă de 24 de ani. Conform planului, proiectarea și execuția lucrărilor ar urma să dureze doar patru ani, moment după care partenerul public - adică statul român - va plăti partenerului privat căte o sumă anuală drept contribuție la amortizarea investiției, dar și o plata de disponibilitate pentru fiecare moment când autostrada este deschisă.

Etapa a 2-a ar urma să aibă o perioadă de 20 de ani și va presupune ca proiectul să fie exploatat în regim de autostradă cu taxă, astfel încât să fie amortizată la nivel de costuri inclusiv valoarea reziduală a construcției de la finalul etapei 1.

Documentul reține că „la finalul duratei contractului [n.r. etapa 1] autostrada va mai avea o valoare reziduală de aproximativ 60% din costul cu realizarea lucrărilor de construcție”.

Taxă pe A3 București - Ploiești din 2019?

Studiul mai preciează că pentru sectorul deja aflat în exploatare dintre București și Ploiești operatorul privat va putea încasa taxe imediat de cum va instala sistemul de taxare (pagina 102), începând cu anul 2019 când este estimat încheierea contractului.

Astfel, din calculele prezentate, din taxă cei 62 de km ai autostrăzii București - Ploiești ar putea aduce circa 18 milioane de euro minim în 2019, peste 23 de milioane de euro minim în 2025 și peste 28 de milioane de euro minim în 2030. (pagina 100)

Partenerul privat găsește finațarea și plătește construcția. Statul va face plăți de disponibilitate și plăți de amortizare a investiției

Costurile proiectului vor fi suportate de către partenerul privat și vor consta în principal din costurile aferente lucrărilor de construcție (studiu de fezabilitate, proiectare, organizarea proiectului, management de proiect, studii de teren și lucrările efective); costuri aferente activității de operare și întreținere; costurile finanțării pe întreaga durată a proiectului.

Studiul estimează un „cost de realizare a investiției (nu este luată în calcul achiziționarea de terenuri care nu este în sarcina partenerului privat)” de puțin peste 910 milioane euro fără TVA din care „aproximativ 590 milioane euro pentru sectorul Comarnic – Predeal şi 325 milioane euro pentru sectorul Predeal – Braşov (Cristian)”.

Pe lângă aceste costuri, se mai adaugă cele de operare şi întreținere care pentru sectorul Ploieşti – Braşov (Cristian), pentru perioada 2019 – 2043 se ridică la aprox 670 mil. euro.

Studiul precizează că „în condițiile actualei legislații partenerul public poate contribui cu până la 25% din valoarea proiectului”, astfel încăt va fi luată în vedere o plată anuală pe perioada de operare de maxim 55 mil/ euro.

„Această plată reprezintă o contribuție la nivelul amortizării investitiei, întrucât volumul de trafic şi perioada de operare de doar 20 de ani, vis-a-vis de cei în medie 50 de ani necesari amortizării lucrărilor de construcții aferente autostrăzii, nu permit amortizarea întregii investiții pe durata contractului cu asigurarea profitului rezonabil la nivelul partenerului privat”, arată documentul.

Totuși, studiul realizat de Comisia Națională de Prognoză menționează că analiza va fi actualizată și condițiile financiare se pot schimba „odată ce termenii finanțării vor fi finalizați”.

Dincolo de aceasta contribuție anuală din partea statului, documentul abordează și plata de disponibilitate pe care autoritățile o vor plăti partenerului privat pe toată durata de operare a autostrăzii.

„Principiul este că autoritatea va efectua plăți integrale de disponibilitate pentru o anumită perioadă numai în cazul disponibilității totale și corespunzatoare a activelor pe durata respectivă astfel cum este definită în contract (100% disponibilitate – 100% plată, 0 disponibilitate – 0 plată)”, se arată în document.

Taxele pentru șoferi: 6,3 euro fără TVA pentru fiecare 100 de km parcurși de un autoturism

Documentul mai abordează și potențialele taxe care ar urma să fie aplicate pe autostradă.

„Taxa de utilizare a autostrăzii care va fi plătită de un autoturism la 100 km de autostradă parcursi este limitata la 6,3 euro fără TVA,şi poate fi supus indexării la data de 01 martie a fiecărui an cu rata de creştere a salariului mediu net din anul anterior . Nivelul tarifului perceput este stabilit în funcție de distanța parcursă de vehicul. Pentru un vehicul din categoria LGV se plătește, pentru fiecare 100 km autostradă 8,82 euro fără tva, iar pentru un HGV şi un Bus se plăteşte 12,6 euro fără tva”, se precizează în studiu.

Documentul apreciază că valoarea minimă totală obținută numai din taxa de utilizare a autostrăzii Bucureşti - Ploiești (62 km) și Ploiești – Braşov (110 km) pentru perioada 2019 – 2043 este estimată la suma de 2,125 miliarde euro.

Descarcă de aici întreg Studiul de Fundamentare pentru PPP autostrada București - Ploiești - Brașov. (.pdf, ~1MB)