O licitație de circa 93,4 milioane de euro pentru modernizarea Magistralei 2 de metrou, mai exact pentru înlocuirea căii de rulare și instalațiilor din interstații, a fost lansată pe SEAP de către Metrorex. Practic contractul de patru ani va viza modernizarea M2 pe toată lungimea sa și va permite „creșterea frecvenței de operare, reducerea duratei de deplasare cu metroul, creșterea gradului de confort al pasagerilor, diminuarea cheltuielilor de operare și întreținere pentru Magistrala 2 de metrou și creșterea gradului de siguranță în exploatare”.

Aglomeratie la metrouFoto: USER UPLOADED

Licitația a fost publicată pe SEAP pe 26 noiembrie și are termen limită pentru depunerea ofertelor data de 27 ianuarie 2020. Contractul are o durată de 48 de luni și o valoare estimată de 447 milioane de lei (circa 93,4 milioane euro).

Licitația se referă la contractul „Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2, Berceni - Pipera. Înlocuire cale de rulare și instalații pe interstații”.

În descrierea procedurii se arată că proiectul are ca „obiectiv modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe interstații, ceea ce va permite, la punerea în funcțiune, creșterea frecvenței de operare, reducerea duratei de deplasare cu metroul, creșterea gradului de confort al pasagerilor, diminuarea cheltuielilor de operare și întreținere pentru Magistrala 2 de metrou și creșterea gradului de siguranță în exploatare”.

Licitația va fi atribuită pe criteriul cel mai bun raport preț calitate, cu oferta financiară valorând 60% din punctaj, iar propunerea tehnică 40%.

În anunțul de participare Metrorex precizează că sursele de finanţare ale contractului sunt asigurate din sumele prevăzute pentru obiectivul de investiții Modernizarea instalațiilor pe Magistralele 1, 2, 3 și Tronsonul de Legătură de metrou, respectiv Buget de Stat şi fonduri externe nerambursabile în cadrul POIM 2014-2020.