Podul peste Prut de la Ungheni ar urma să fie practic primul lot finalizat din cadrul Autostrăzii Unirii A8 Tg. Mureș - Iași - Ungheni, undeva în orizontul anului 2023. Restul tronsoanelor autostrăzii în lungime de circa 310 vor avea documentația revizuită și vor avea un termen de finalizare în 2026-2027, conform planurilor oficiale prezentate de Ministerul Transporturilor.

A8 Tg Mures - IasiFoto: Hotnews

După renunțarea la planul cu Parteneriat Public Privat și preluarea proiectului A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni înapoi la Ministerul Transporturilor, Guvernul și-a clarificat concret planul pentru realizarea obiectivului denumit generic „Autostrada Unirii”, conform legii 291/2018, se arată într-o nota de informare a Ministerului Transporturilor.

Astfel, conform documentului, pentru tronsonul Tg. Mureș - Tg. Neamț este în curs de revizuire Studiul de Fezabilitate, iar pentru tronsaonul Tg. Neamț - Iași Ministerul intenționează să revizuiască documentația, incluzând și sectorul de 17 km Lețcani – Vânători (cu rol de Variantă de Oocolire Iași Nord).

Totodată, documentația pentru Iași - Ungheni va fi și ea revizuită, iar lucrările la Podul peste Prut de la Ungheni ar urma să fie gata în orizontul 2023.

Planul Transporturilor pentru tronsoanele autostrăzii A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni

1. Până în Ianuarie 2021 se va finaliza revizuirea și actualizarea Studiului de fezabilitate aferent sectorului 1 – Tg. Mureș – Tg. Neamț. Finalizarea lucrărilor la segmentul de autostrada Tg. Mureș – Tg. Neamț se va realiza în termen de 60 de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției, estimându-se finalizarea construcției pentru perioada 2026-2027.

2. Până la finele anului 2022 se va finaliza revizuirea și actualizarea Studiului de fezabilitate aferent sectoarelor 2-3 – Tg. Neamț – Iași – VO Iași Nord. Finalizarea lucrărilor la segmentul de autostrada Tg. Neamț – Iași (inclusiv VO Iași) se va realiza în termen de 36-48 luni de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției, estimându-se finalizarea construcției pentru perioada 2025-2026.

3. Până la sfârșitul anului 2021 se va finaliza revizuirea și actualizarea Studiului de fezabilitate pentru sectorul 4 - Iași – Ungheni. Finalizarea lucrărilor la segmentul de autostrada Iași – Ungheni se va realiza în termen de 24-36 de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției estimându-se finalizarea construcției pentru perioada 2024-2025.

4. Finalizarea lucrărilor la Podul Ungheni se va realiza în termen de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției, estimându-se finalizarea construcției pentru anul 2023.

„Finanțarea aferentă documentațiilor tehnico-economice și execuției sectoarelor autostrăzii Tg. Mureș - Ungheni va fi asigurată din POIM 2014-2020 (n+3), PO Transport 2021-2027, respectiv bugetul de stat, credite externe nerambursabile, precum și alte surse legal constituite”, se arată în document.

Care este situația pe fiecare sector al autostrăzii A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni

Cum sunt prezentate sectoarele în nota de informare a Ministerului Transporturilor:

1. Sector Târgu Mureș – Târgu Neamț

Faza completare și revizuire SF – Contract semnat în Mai 2019 pentru o valoare 17,5 milioane lei fără TVA aflat in derulare cu termen de finalizare: 01.2021.

Sursa de finanțare Fonduri Externe Nerambursabile POIM 2014-2020. În bugetul MTIC aferent anului 2020 este prevăzută suma de 15.908.000 lei ce acoperă necesarul de finalizare a contractului.

2. Sector Târgu Neamț – Iași

Completare/actualizare Studiu de Fezabilitate pentru sectorul Târgu Neamț – Iași: 78,30 km (61,30 km –Tg. Neamț – Iași +17 km – VO Iași Nord).

Având in vedere costurile mari de execuție estimate pentru Sectorul VO Iași Nord (Lețcani – Vânători), de aproximativ 40 mil euro / km precum si lipsa Acordului de Mediu pe aceasta secțiune, se consideră oportună includerea sectorului Lețcani – Vânători (17 km) in cadrul sectorului Târgu Neamț – Iași.

Având in vedere faptul că în cadrul contractului pentru sectorul Târgu Neamț – Iași există posibilitatea modificării traseului autostrăzii se considera oportuna eliminarea cerinței cu privire la obținerea Acordului de Mediu din cadrul contractului aferent Sectorului Iași – Ungheni, cum este prevăzut in prezent si solicitarea acestuia in cadrul contractului aferent Sectorului Târgu Neamț – Iași.

După completarea/actualizarea Studiului de Fezabilitate, elaborare P.A.C si P.T.E se propune scoaterea la licitație execuție lucrări. In cadrul Studiului de Fezabilitate vor fi identificate sectoarele prioritare (sectoare care îndeplinesc rolul de variante de ocolire etc.) și vor fi promovate pentru execuție lucrări în funcție de disponibilitățile financiare.

Calendarul de implementare prevede depunerea cererii de finanțare în cadrul POIM 2014-2020 în trim. II, 2020, și lansarea execuției lucrărilor cu finanțare din fonduri europene în perioada 2022-2023.

3. Sector VO Iași Nord: Lețcani – Vânători

Faza proiectare și execuție lucrări - documentația este în curs de validare de către ANAP și încărcare în SICAP. Se propune includerea acestei secțiuni în tronsonul Tg. Neamț – Iași conform soluției prezentate mai sus.

4. Sector Iași – Ungheni

Faza Completare/Revizuire S.F si elaborare P.A.C - Procedură de licitație in derulare – evaluare oferte depuse cu termen de finalizare 19 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Sursa de finanțare - Fonduri Externe Nerambursabile POIM 2014-2020 În bugetul MTIC aferent anului 2020 este prevăzută suma de 9.400.000 lei.

5. Sector Pod peste Prut la Ungheni

Studiul de fezabilitate a fost avizat în cadrul CTE interministerial în anul 2018. Faza Proiectare și Execuție lucrări - documentația este în curs de validare de către ANAP și încărcare in SICAP, cu termen de realizare 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului de proiectare și execuție: 127 mil. lei fără TVA, sursa de finanțare: Fonduri Externe Nerambursabile POIM 2014-2020.

---

În urmă cu doar câteva zile, Ministrul Transporturilor Lucian Bode spunea că Autostrada „Unirii” A8 Tg. Mureș - Iași ar putea fi terminată în 2026-2027.

„Anulăm o mizerie de parteneriat public-privat gândită de Vâlcov și alți meseriași care nu se gândeau nicio clipă că vor putea realiza acest obiectiv și se gândeau la alte lucruri. Nu-mi pot imagina ca în calitate de beneficiar poți modifica legea din pix și să scrii că nu mai este nevoie de studiu de fezabilitate, ci doar o documentație realizată în birou de fostul șef al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, un studiu de oportunitate și să dai în mâna antreprenorului inclusiv comanda”, a spus Bode.

Ministrul a declarat că până la sfârșitul anului se vor finaliza revizuirea și actualizarea studiului de fezabilitate pe tronsonul Târgu-Mureș - Târgu-Neamț, iar finalizarea construcției este estimată pentru 2026-2027: „La fel pentru tronsonul Târgu-Neamț - Ungheni, în funcție de dimensiunile și de complexitatea lucrărilor”.