Trei oferte au fost depuse la licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic pentru cei puțin peste 100 de km din „Autostrada Unirii” A8 de la Tg Neamț la Iași și mai departe până la Ungheni. Termenul contractual este de 25 de luni, iar odată finalizată această etapă, practic, proiectul va putea fi scos direct la execuție cu toate detaliile puse la punct. De remarcat că în varianta originală a SF-ului pe acest tronson erau gândite nu mai puțin de 6 tuneluri forate cu o lungime totală de circa 10 km.

A8 Tg Neamt - Iasi - UngheniFoto: Hotnews

„Miercuri, 25.11.2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului ,,Completare /Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, și elaborare P.A.C., P.A.D. și P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Târgu-Neamț – Iași- Ungheni””, notează Compania de Drumuri.

Până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:

1. CONSITRANS SRL

2. Asocierea SC ADURO IMPEX SRL - 3TI PROGETTI Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.

3. Asocierea SWS ENGINEERING S.P.A. - METRANS ENGINEERING S.R.L.

Valoarea contractului este estimată în intervalul 62.091.000,00 - 73.370.700,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 25 de luni de la Data de Începere a Contractului, astfel:

- Completarea/actualizarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate – 12 luni

- Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv DDE – 10 luni

- Asistența Tehnica pentru obtinerea Finantarii si pentru contractarea Executiei Lucrarilor – 3 luni.

„Comisia de evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice”, mai notează CNAIR.

Citește și:

Autostrada Târgu Neamț - Iași -Ungheni reprezintă un tronson din viitoarea Autostrada A8 Târgu Mureș - Tg.Neamț - Iași - Ungheni ce va străbate județele Mureș, Harghita, Neamț și Iași și va avea o lungime de aproximativ 320 de km.

Sector Târgu Neamț - Iași - Ungheni va avea o lungime de 100,14 km.

Conform datelor din Caietul de Sarcini, Prestatorul va elabora următoarele documentații:

• Studiul de Fezabilitate revizuit/completat/actualizat pentru Autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni

• Proiectul pentru Obținerea Autorizației de Construire

• Proiectului tehnic de execuție

• Publicitatea proiectului

• Documentația tehnică și consultanță în cadrul elaborării cererii de finanțare (fonduri europene)

• Documentația tehnică pentru atribuirea contractului de execuție, pe loturi care se vor stabili după finalizarea Studiului de Fezabilitate

• Asistență tehnică pentru perioada de execuție a lucrărilor în calitate de proiectant al lucrărilor de construire Autostrada Tg.Neamț-lași-Ungheni

Prestatorul va identifica 2 variante de traseu posibile și va recomanda, pe baza unei analize multicriterială, o variantă pentru compararea cu varianta optimă avizată în Studiul de Fezabi­litate elaborat în 2011 revizuită, conform informațiilor din Caietul de Sarcini consultat de HotNews.ro

Punctul de începere al proiectului se păstrează (zona DN2/Moțca), astfel încât să fie asigurată conexiunea cu tronsonul Târ­gu Mureș-Târgu Neamț, de asemenea punctul de sfârșit al proiectului se păstrează pentru a asigura cone­xiunea cu Podul peste răul Prut, la Ungheni;

„Dezvoltarea variantelor de traseu se va face înspre nord de DN 28 și se va urmării o diminuare a costuri­lor cu construcția obiectivului, față de valorile esimate la nivelul anului 2011, prin reanalizarea criteriilor de proiectare, a soluțiilor tehnice de execuție, modificarea liniei roșii a proiectului”, conform Caietului de Sarcini.

Traseul actual al tronsonului de autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni este împărțit în 4 sectoare, după cum urmează

• SECTORUL nr.1 - Km 0-km 32 , respectiv Târgu Neamț-Târgu Frumos ;

• SECTORUL nr.2 - Km 32-km 61, respectiv Târgu Frumos- DN 28 (zona Lețcani);

• SECTORUL nr.3 - Km 61-km 78, respectiv DN 28 (zona Lețcani)-DN 24 C (zona cât mai apropiată de municipiul Iași);

• SECTORUL nr.4 - Km 78- km 100, 14 (sfârșitul proiectului va fi în punctul vamal de la Pod peste Prut la Ungheni amplasat în UAT Golăiești)

Conform documentației scoasă la licitație, se va studia asigurarea legăturii cu Aeroportul Iași și viitorul Spital Regional din Iași.

„Prestatorul va avea în vedere și necesitatea conectării tronsonului de autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni cu tronsonul de autostrada Moldova A7 (Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Roman - Suceava-Siret)”, se arat în documentație.

Vitezele de proiectare utilizate pentru dimensionarea autostrăzii vor fi conform normativelor de proiectare în vigoare având valori cuprinde între 100km/h-140km/h. Se vor proiecta și perdele forestiere de protecție împotriva înzăpezirii.

Activitățile aferente studiului geotehnic se pot realiza etapizat, pe sectoarele de autostrada indicate mai jos:

Sector I - km 0+000 - km 32+000 = 32 km

Sector 2 - km 32+000 - km 61 +000 = 29 km

Sector 3 - km 61 +000 - km 78+000 = 17 km

Sector 4 - km 78+000 - km I 00+ 140 = 22, 14 km

Vezi și: