Compania de autostrăzi caută personal specializat în mai multe direcții și scoate la concurs 14 posturi de șantier. „Vrem să întregim echipele CNAIR cu personal specializat, cu ingineri tineri, ingineri pe care să-i formăm și cu care să dezvoltăm infrastructura rutieră”, spune directoarea CNAIR, Mariana Ioniță.

Lucrari pe autostradaFoto: CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la concurs 14 posturi de inginer în cadrul Direcției Tehnice a CNAIR Central, toate cu contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată:

  • 2 posturi de inginer în cadrul Serviciului Analiză Tehnică, Documentații, Autostrăzi și DN/ Departamentul Inginerie și Analiză Documentații
  • 2 posturi inginer în cadrul Serviciului Pregătire Documentații CTE/ Departament Inginerie și Analiză Documentații
  • 3 posturi de inginer în cadrul Serviciului Acorduri Avize și Autorizații Construire
  • 1 post de inginer în cadrul Serviciului Promovare SF/PT Autostrăzi și DN/ Departament Inginerie și Analiză Documentații /Direcția Tehnică
  • 5 posturi de inginer în cadrul UIP 3 Implementare SF/PT – UIP 4 Implementare SF/PT
  • 1 post de inginer în cadrul Biroului Inginerie Geotehnică

Vrem să întregim echipele CNAIR cu personal specializat, cu ingineri tineri, ingineri pe care să-i formăm și cu care să dezvoltăm infrastructura rutieră. Avem proiecte în diverse stadii: unele în proiectare, altele în implementare. Astfel că, în acest moment, România este un imens șantier, în care, de ce să nu o recunoaștem, avem nevoie de specialiști”, a declarat Mariana Ioniță, directorul general al CNAIR.

Compania de Drumuri atrage atenția asupra unor aspecte cu privire la întocmirea și depunerea dosarelor de participare:

- Este necesar ca toate documentele menționate în anunțurile de participare să se regăsească în dosarul depus de către candidați

- Este necesară completarea în mod corespunzător a tuturor cererilor și declarațiilor menționate în anunțul de participare

- Cererile și declarațiile vor respecta în tocmai modelul pus la dispoziție de către CNAIR.S.A.

- Documentele care atestă nivelul studiilor (diplomă/adeverință valabilă) să respecte cerințele privind studiile și specializările solicitate, aferente fiecărui concurs

- Pentru concursurile unde se solicită experiență/vechime în domeniu, se va verifica cu atenție dacă din documentele prezentate în dosarul de participare (carnet de muncă/adeverință – după caz), reiese în mod clar experiența candidatului.

Informații suplimentare despre anunțurile privind posturile scoase la concurs sunt publicate pe site-ul CNAIR, iar despre condițiile de participare, tematica și bibliografia pentru concurs detalii pot fi obținute de la Serviciul Pregătire Personal și Relația cu Sindicatele, la telefon 021.264.33.71 și la adresa de e-mail bpprs@andnet.ro.