DOCUMENT

Programul pe Transporturi al Guvernului PSD-PNL, copy-paste în mare parte din programul PNL-USR. Cum arată planul pe proiectele rutiere

de Victor Cozmei     HotNews.ro
Marţi, 23 noiembrie 2021, 12:55 Monitorizari | Proiecte Infrastructura >> Articole


Autostrada in Romania
Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei
 documente
„România are nevoie de un salt de dezvoltare în infrastructura de transport în următorii 10 ani”, așa se susținea în urmă cu un an în programul de guvernare pe Transporturi al fostului guvern PNL-USR. Exact așa apare și acum în draftul programului de guvernare pe Transporturi al noului Guvern PSD-PNL. De altfel, cam tot capitolul Transporturi e un mare copy-paste din fostul program de guvernare, schimbat ici-colo să fie mai la zi sau cu paragrafe mutate.

În decembrie 2020 guvernul PNL-USR-UDMR publica programul său de Guvernare, cu un capitol stufos pe partea de Transporturi, un portofoliu condus până în luna septembrie de Cătălin Drulă.

Acum, în noul guvern PSD-PNL-UDMR, Transporturile vor fi conduse de către Sorin Grindeanu, „premierul OUG-13, primul șef de guvern dat jos prin moțiune de cenzură de către propriul partid”.

În schița Programului de Guvernare PSD-PNL-UDMR, capitolul Transporturi este într-o măsură covârșitoare o reșapare, un copy-paste al fostului program. Majoritatea frazelor și paragrafelor sunt aceleași, cu aceleași măsuri și ținte, aceleași obiective și aceleași aprecieri legate de domeniul infrastructurii de transport.

Desigur, în câteva locuri au mai fost operate modificări să fie adus programul la zi (ex: PNRR a fost deja aprobat). În alte locuri întregi paragrafe au fost mutate mai jos sau mai sus să nu fie chiar la fel :)


Iar cât privește lista proiectelor pe rutier/feroviar/naval/metrou etc, aceasta a fost scoasă de la capitolele lor propriu-zise și mutată mai jos drept „anexă”, însă în mare parte păstrează exact același conținut.

De remarcat că la lista proiectelor rutiere în execuție sau care ar urma să fie demarate, au fost eliminate detaliile privind lungimile sau costurile.

La partea dedicată sectorului Feroviar a mai fost operată o modificare față de fostul program PNL-USR. La capitolul „creșterea vitezelor tehnice şi comerciale prin implementarea programelor QuickWins” lungimea totală propusă a crescut din pix de la 1.001 km la 2.163 km.

Totodată, în noua schiță a programului de Guvernare nu se mai discută despre posibilitatea eliminării taxei de trecere a Podului de la Giurgiu.

Redăm mai jos o parte din conținutul schiței Programului de Guvernare PSD-PNL-UDMR pe Transporturi / RUTIER, fraze care se regăsesc aproape în aceeași formă și în fostul program al PNL-USR:

„Finalizarea marilor proiecte de infrastructură rutieră trebuie să fie una din prioritățile strategice ale României în următorii 10 ani, astfel încât anii 2021-2030 să devină o decadă transformațională pentru România”, se arată în programul de Guvernare.

Investițiile în infrastructura de transport reprezintă, în viziunea Guvernului PNL- PSD-UDMR, o prioritate națională, motiv pentru care vor fi susținute prin politici structurale ce vor garanta eficiența lor.

Următorii 3 ani vor fi decisivi pentru evoluția domeniului transporturilor, în care Guvernul se va concentra pe câteva direcții de acțiune care să ne garanteze îndeplinirea cu succes a obiectivelor strategice fixate prin Programul de Guvernare, pe componenta de infrastructură de transport:

 • Accelerarea implementării proiectelor aflate în execuție printr-un management responsabil și pro-activ, printr-un dialog continuu cu antreprenorii și o colaborare inter-instituțională eficientă, atât pe verticală cât și pe orizontală astfel încât să fie identificate rapid soluțiile în vederea eliminării eventualelor blocaje apărute pe parcursul derulării acestor proiecte;
 • Monitorizarea atentă a proiectelor aflate în derulare pe principalele coridoare de conectivitate europeană, astfel încât perspectiva lor de finalizare să se încadreze într-un orizont optim de timp;
 • Demararea de noi proiecte de investiții în infrastructura de transport prin promovarea unor documentații mature și bine fundamentate, care să aibă la bază eficiența economico-socială a acestor proiecte;
 • Realizarea conectivității între regiunile istorice prin intensificarea procesului de închidere a coridorului IV rutier și feroviar pan-european și a implementării proiectelor de infrastructură mare din Regiunea Moldovei, pe Coridorul IX pan-european, precum și pe axa Est-Vest;
 • Continuarea programului de redresare a companiilor de stat din domeniul transporturilor și a procesului de selecție a managerilor profesioniști în baza unei analize transparente și solide;
 • Atragerea specialiștilor români care lucrează în străinătate („repatrierea”) în implementarea unor proiecte majore;
 • Parteneriate cu instituții publice care gestionează infrastructură în alte state membre UE pentru asistență tehnică
 • Adoptarea unei noi strategii de finanțare a proiectelor de infrastructură care să asigure implementarea proiectelor în mod sustenabil și eficient. Vor fi susținute investițiile majore în infrastructură având ca principală sursă de finanțare fondurile europene nerambursabile, acesta fiind un factor cheie al modernizării României. Uniunea Europeană încurajează statele în accesarea, pe lângă fondurile europene, și a altor instrumente de finanțare pentru a maximiza impactul acestora și pentru a permite dezvoltarea unui număr mai mare de proiecte.
 • Astfel, se va acționa pe 3 direcții pentru a obține un mix care să asigure necesarul de finanțare:
 • o alocarea, în medie, a 2% din PIB pentru infrastructura de transport până în 2030;
 • o utilizarea fondurilor externe nerambursabile (P.O.I.M. , C.E.F. , P.O.T. , P.N.R.R. );
 • o antrenarea de fonduri rambursabile, fonduri de tip P.P.P. sau împrumuturi I.F.I.
 • Consolidarea parteneriatului dintre C.N.AI.R. și autoritățile locale pentru implementarea unor proiecte de infrastructură de interes local și regional de natura variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naționale, autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor alternative ca soluții pentru descongestionarea de trafic rutier, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora, precum și între C.F.R. S.A. și autoritățile administrației publice locale, pentru modernizarea infrastructurii feroviare, în scopul introducerii trenurilor intra-regionale, metropolitane și urbane.
 • Intensificarea ritmului de derulare a investițiilor prin identificarea de modalități de finanțare și cooperare complexe, pe bază de parteneriate: C.N.A.I.R. , autorități locale, asociații de dezvoltare intercomunitară, sector privat intern și internațional capabil să atragă fonduri din surse cât mai diverse (fonduri externe nerambursabile, granturi, împrumuturi, participare la capital, atragerea societăților de administrare de fonduri de investiții etc.)
 • Intensificarea colaborării în cadrul Parteneriatului Inițiativei celor Trei Mări, în vederea dezvoltării unor proiecte de infrastructură de transport de importanță strategică regională, care vor contribui la dezvoltarea economică și la coeziunea europeană.
 • Utilizarea duală a infrastructurii de transport: construcția sau dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie să asigure permanent, procesul de transport, atât pentru pasageri și mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară și transportul echipamentelor aferente acesteia.
 • În domeniul fondurilor europene, este prioritară închiderea P.O.I.M. 2014-2020, pregătirea și implementarea viitorului exercițiu financiar P.O.T. 2021-2027 și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Programul de Guvernare PSD-PNL-UDMR pe RUTIER


Principalele obiective pentru perioada 2021-2024 se axează pe următoarele coordonate:

I.1. Creșterea calității infrastructurii rutiere de transport, de interes național, printr-un amplu program de întreținere curentă și periodică, implementat în perioada 2021-2024;

I.2. Îmbunătățirea siguranței rutiere, în concordanță cu politica U.E., prin implementarea unor programe de investiții naționale sau finanțate în baza unor parteneriate cu instituții financiare internaționale;

I.3. Dezvoltarea, modernizarea și digitalizarea infrastructurii rutiere, prin accelerarea programelor de investiții cu impact asupra creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Programul Operațional de Transport 2021-2027 și Programul Național de Reformă și Reziliență prin realizarea proiectelor de autostrăzi și drumuri expres incluse în respectivele programe.

I.4. Stabilirea ca obiectiv ca până în anul 2030 majoritatea municipiilor să dispună de variante alternative de deviere a transportului greu de marfă care în prezent tranzitează centrul localităților provocând numeroase daune (aglomerează traficul urban, contribuie la înrăutățirea calității aerului, afectează localitățile cu profil turistic).

I.5. Crearea cadrului legislativ în vederea realizării unui Registru Național al Utilajelor de Construcții astfel încât toate utilajele constructorilor sau terților să fie înregistrate iar în momentul semnării la o licitație să fie blocate în registru, fără a mai avea posibilitatea de a participa la alte lucrări decât la cele pentru care au fost înregistrate.

I.6. Crearea cadrului legal pentru constituirea unei platforme în cadrul site-ului Ministerului Transporturilor (MT) cât și în al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în vederea monitorizării active a șantierelor.

I.7.Verificarea modului în care au fost asigurate stocurile de materiale necesare deszăpezirii drumurilor naționale (antiderapant, clorură) la nivelul Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri, precum și a contractelor aferente prestării serviciilor de deszăpezire.

I.8. Identificarea și crearea cadrului și a condițiilor organizatorice, procedurale și instituționale preliminare indispensabile constituirii garanțiilor necesare reușitei ameliorării siguranței rutiere, raportată la ținta intermediară asumată la nivelul UE, a ceea ce înseamnă dezideratul reducerii numărul de decese cauzate de accidente rutiere cu 50 % în perioada 2021-2030. (...)

Anexă – Lista de proiecte

1. Rutier

 • Continuarea proiectelor în execuție și finalizarea acestora, respectiv:
o A3, Autostrada Transilvania
o A1, Autostrada Sibiu–Pitești:
o A0, Autostrada de centură
a municipiului București, inclusiv pregătirea implementării drumurilor radiale;
o A10, Autostrada Sebeș-Turda - lotul 2;
o DX12, Drum expres Craiova–Pitești
o Drum expres Brăila–Galați
o Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila
, inclusiv drum de legătură.
o Autostrada Lugoj – Deva (Margina - Holdea)
 • Dezvoltarea infrastructurii rutiere în mod echilibrat și sustenabil prin demararea și finalizarea unor secțiuni de autostrăzi și drumuri expres din regiunea Moldovei, Dobrogei, Regiunii de Sud, Transilvaniei în baza unor documentații mature și bine fundamentate, care vor stabili traseul optim și valoarea de investiție, după cum urmează:
Autostrada A8, Târgu Mureș - Târgu Neamț-Iași-Ungheni
Autostrada A7, Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Suceava-Siret
Autostrada A13, Brașov - Bacău
Autostrada A13, Sibiu – Brașov, în continuarea secțiunii Brașov-Bacău
Autostrada A9, Timișoara-Moravița
Autostrada A3 Târgu Mureș – Brașov;
Drum expres Craiova – Pitești (loturile 3 și 4);
Drumurile expres din zona Dobrogei, a căror rentabilitate economică impune cu prioritate realizarea lor (Drum de legătură Brăila – A7 – ramurile Buzău și Focșani, Brăila - Tulcea, Constanța - Tulcea, Tișița - Albița), din care se va finaliza Drum de legătură Brăila – A7 – ramurile Buzău și Focșani;
Drum expres Calafat – Lugoj;
▪ Drum expres Sfântu Gheorghe - Ditrău, respectiv Sovata - Miercurea Ciuc;
▪ Drum expres București-Târgoviște.
▪ Drum expres Suceava - Botosani
▪ Drum expres București-Alexandria
▪ Drum expres Piatra Neamt-Bacau
▪ Trans Regio Brăila-Călărași-Chiciu cu VO la Slobozia, VO Insuratei, VO Viziru,VO Baraganu
▪ Drum expres Baia Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei – Suceava
▪ Legătura A3-Aeroport Henri Coandă
 • Creșterea mobilității în zona Valea Prahovei prin:
o Finalizarea proiectării și licitarea execuției lucrărilor pentru construcția Autostrăzii Ploiești-Brașov;
o Creșterea capacității administrative a C.N.A.I.R., pentru buna implementare a Autostrăzii Ploiești-Brașov, prin dezvoltarea unui parteneriat cu autoritățile locale, respectiv cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
o Realizarea unor investiții, în scopul fluidizării traficului pe DN1 (ca de exemplu, pasaje subterane sau supraterane, benzi suplimentare, bretele de acces).
 • Accesibilitatea polilor locali de dezvoltare economică prin implementarea unui program de construcție de variante de ocolire în perioada 2021- 2024, ca de exemplu:
o continuarea proiectelor de construcție variante ocolitoare (VO; Centuri ocolitoare): DNCB (Drumul Național Centura Municipiului București, modernizare la 4 benzi și intervenții la cele 4 pasaje Domnești, Berceni, Oltenița și Cernica); VO Buftea; VO Bârlad; VO Timișoara Sud; VO Zalău; VO Satu Mare și legătura Oar; VO Târgu Jiu, VO Galați; VO Tecuci, VO Mihăilești, VO Târgu Mureș;
o Demararea unor proiecte noi: Centura Metropolitană Cluj-Napoca, VO Sighișoara; VO Vaslui; VO Sf. Gheorghe; VO Pitești Vest, VO Timișoara Vest; VO Râmnicu Vâlcea;VO Piatra Neamț, VO Iași, VO Ștei, VO Tg. Jiu, VO Bistrița, VO Aleșd, VO Falticeni, VO Campulung Moldovenesc, VO Vatra Dornei
o Implementarea în baza unor parteneriate cu autoritățile administrației publice locale a unui program de construire de variante de ocolire (VO Sibiu Sud, VO Mediaș, VO Salonta, VO Arad Est, VO Giurgiu, VO Gura Humorului precum și alte proiecte, a căror fundamentare economico-socială le susține);
o Proiectarea și ulterior implementarea unui ansamblu de noduri rutiere care vor asigura conectivitatea la rețeaua de autostrăzi.
 • Dezvoltarea unor programe în parteneriat M.T.I. -C.N.A.I.R.-C.N.I.R.-mediul universitar pentru formarea de specialiști în domeniul construcției de infrastructură rutieră, precum și a unor parteneriate cu organizațiile profesionale și patronale pentru formarea de forță de muncă calificată în domeniul construcției de drumuri;
 • Analizarea, în colaborare cu ministerele de resort, a oportunității și modalităților de sprijin al industriei autohtone în domeniul materialelor de construcții (ca de exemplu: producția de bitum, agregate, etc);
 • Digitalizarea infrastructurii rutiere prin promovarea componentei de S.I.T. (Sisteme inteligente de transport) pentru toate obiectivele de construcție autostrăzi și drumuri expres, ca de exemplu: informarea utilizatorilor infrastructurii prin panouri de mesaje variabile, sisteme de monitorizare a traficului pentru reducerea ratei de incidență a accidentelor;
(...)

Integral, aici:Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

7177 vizualizari

 • +15 (21 voturi)    
  Bv Catalin Drula (Marţi, 23 noiembrie 2021, 13:05)

  marianstefi20 [utilizator]

  Din nou
  • -6 (10 voturi)    
   Pentru ce anume? (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:08)

   galeo [utilizator] i-a raspuns lui marianstefi20

   Fii mai explicit
   • +5 (5 voturi)    
    Pentru performanta (Marţi, 23 noiembrie 2021, 19:59)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui galeo

    Au copiat de la Drula programul de guvernare cuvant cu cuvant.

    Ce-i drept, Grideanu oricum nu ar fi fost in stare sa lege 3 fraze coerente daca il puneau sa si-l scrie singur. Cu atat mai putin 3 fraze la subiect. Probabil a obosit dupa ce a citit prima pagina..

    La Autoritatea pentru Reforma Feroviara a trecut fix aceleasi proiecte, inclusiv licitatiile finalizate, dar de data asta cu sumele exacte. Penali, la propriu si la figurat.
  • 0 (2 voturi)    
   Se mai face o data Autostrada Valea Prahoei? (Marţi, 23 noiembrie 2021, 18:36)

   DomnuTrandafir [utilizator] i-a raspuns lui marianstefi20

   Parca o facuse Sova&Ponta!

   E ceva nou!
   Numerotarea autostrazilor!
   Invata romanii si asta!
   Cred intr-un concurs de cultura generala intre parlamentari!
   Adica:
   Intrebare:
   Ce numar are Autostrada care nu se face intre Ploiesti si Suceaa?
 • +1 (9 voturi)    
  ... (Marţi, 23 noiembrie 2021, 13:12)

  Elfu [utilizator]

  la ce va asteptati ?

  majoritatea politicienilor sunt copy/paste si adaptati pe ici pe colo ....

  daca eliminati bucatile copy/paste credeti ca veti gasi ceva util ?
  • -2 (6 voturi)    
   Nu e normal sa fie o continuitate? (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:10)

   galeo [utilizator] i-a raspuns lui Elfu

   Mie mi se pare dovada de intelepciune a a estui guvern de a asigura continuitatea unor strategii.
   • -3 (5 voturi)    
    E normal (Marţi, 23 noiembrie 2021, 17:30)

    Cheie primara [utilizator] i-a raspuns lui galeo

    e chiar logic, dar aici pe site trebuie să urăști, altfel iei minusuri.
 • -2 (6 voturi)    
  pai (Marţi, 23 noiembrie 2021, 13:18)

  martel55 [utilizator]

  in conditiile politicii green a UE, mai important era sa spueti pe calea ferata c proiecte macar s epropun (da implementat ramane oricum d evazut), partea rutiera oricum nu se incadreaza in politica green deal...sau se merge tot pe ideea lui Cutzu de a desfiinta transportul feroviar acum cand europa investeste masiv in el?
 • +9 (15 voturi)    
  Sa vedem la urma daca plagiaza si rata de executie (Marţi, 23 noiembrie 2021, 13:33)

  Vreau sa fiu furat deci votez PSD PNL UDMR [utilizator]

  Vorbele sunt ieftine
  • -5 (7 voturi)    
   ". .daca plagiaza si rata de executie" (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:30)

   atc [utilizator] i-a raspuns lui Vreau sa fiu furat deci votez PSD PNL UDMR

   Doamne fereste s-o faca! Chiar sa ne dorim 0 ( zero) km. de autostrada, locomotive in flacari...?
   • +5 (9 voturi)    
    esti praf (Marţi, 23 noiembrie 2021, 15:26)

    averageJoe [utilizator] i-a raspuns lui atc

    In mandatul lui Drula s-au deblocat si facut progrese cat n-a reusit PSD-ul in jdeani. Dar tu vezi 2 locomtive. Fa ciu ciu.. in continuare.
    • -4 (4 voturi)    
     Nu zau! (Marţi, 23 noiembrie 2021, 17:48)

     atc [utilizator] i-a raspuns lui averageJoe

     Nu mi-ai spus cati km. de a.s. a inaugurat zambaretu'. Iar gargara cu "deblocari", "progrese"ai si cifre? Ca asa, la gramada,, s-a fumat demult!
 • +10 (16 voturi)    
  Programul?! Conteaza cine-l implementeaza! (Marţi, 23 noiembrie 2021, 13:38)

  danduta [utilizator]

  Grindeanu?
  Sa fim seriosi. Asta e un "nimeni", un gunoi politic, sub care se va fura in draci.
  Ca Deula, mai greu sa avem ministru de transporturi. Dovada? E SINGURUL ministru in 31 de ani care a si facut ceva, inclusiv, juguland mafia dinj CNADIR.
  Fonduri avem, contracte avem, VREM autostrazi, dar MAFIA politica infiltrata in CNADIR face totul aproape inutil.
  D-aia n-avem autostrazi! Se fura!!!
  • -5 (9 voturi)    
   Ce tare! (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:26)

   atc [utilizator] i-a raspuns lui danduta

   "Ca Deula, mai greu sa avem ministru de transporturi. Dovada? E SINGURUL ministru in 31 de ani care a si facut ceva" (?!)
   Adica 0( zero) km. de autostrazi in 9 (noua) luni!
   • +2 (4 voturi)    
    ciu ciu ? (Marţi, 23 noiembrie 2021, 15:27)

    averageJoe [utilizator] i-a raspuns lui atc

    du-te joaca-te mai departe.
 • +8 (10 voturi)    
  Lol (Marţi, 23 noiembrie 2021, 13:52)

  HP [utilizator]

  Pai probabil ca asta e un lucru bun, ca au copiat ce facusera ceilalti bine.
  • +3 (3 voturi)    
   ... (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:52)

   Elfu [utilizator] i-a raspuns lui HP

   problema este ca in Romania e inflatie de texte/studii/intentii deastea ....
 • -2 (6 voturi)    
  sunt surprins de reactii (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:01)

  Giolgel [utilizator]

  Era perfect normal ca programul de guvernare pe transporturi sa fie acelasi; ma mir ca sunt mici modificari. Ideea e de continuitate si mai ales de implementare a PNRR. In plus, nevoile tarii in materie de infrastructura nu s-au schimbat odata cu guvernul sau clasa politica. Cateodata ma mira inteligenta comentatorilor... daca mai sunt si sustinatori USR, deja imi da cu virgula... daca sunt cu AUR e de inteles... alora nu ai ce sa le ceri/explici.
 • +3 (7 voturi)    
  E clar (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:10)

  nick24 [utilizator]

  “ De remarcat că la lista proiectelor rutiere în execuție sau care ar urma să fie demarate, au fost eliminate detaliile privind lungimile sau costurile. ”

  Costurile trebuie refăcute cu un comision supkimentar.
  • -1 (1 vot)    
   Prețurile mat de construcții au crescut (Marţi, 23 noiembrie 2021, 17:44)

   Cheie primara [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   E firesc să fie actualizate devizele.
 • +1 (5 voturi)    
  Sa se termine ce s-a inceput (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:10)

  luciannn [utilizator]

  De ce e rau copy-paste la infrastructura?
  Nu e ok sa se termine ce s-a inceput? Sau trebuie oprite toate lucrarile si planurile curente si refacute altele noi de la 0? Daca asta e binele, atunci nu vom face niciodata nimic...
 • +1 (5 voturi)    
  In sfarsit ceva normal (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:25)

  PrivireCritica [utilizator]

  Strategia de transporturi trebuie pastrata si executata 7-10 ani. Orice guvern vine trebuie sa implementeze aceleasi proiecte, altfel ajungem cu bani cheltuiti ineficient
 • 0 (4 voturi)    
  foarte bine (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:41)

  Gogu_cel_viteaz [utilizator]

  era si cazul sa se sedimenteze odata care sunt prioritatile in transporturi si sa nu tot apara modificari de fiecare data cand Romania isi schimba sosetele murdare.
 • -3 (7 voturi)    
  Foarte bine! (Marţi, 23 noiembrie 2021, 14:44)

  atc [utilizator]

  1.Faptul ca PNL a preluat( in 2020) continuarea executiei a.s. din programul PSD ( 2017-2019), iar actuala coalitie il continua pe cel - actualizat in ultimii 2 ani- al fostei aliante, e printre putinele lucruri normale!
  Ce-am vrea, s-o ia de la capat fiecare, cu alte proiecte / trasee, cand vine la guvernare?
  2. Problema reala este ca Ro. nu e capabila de a cheltui fondurile alocate prin PNRR pentru finalizarea a 434 km. de a.s.- cu toate dotarile- planificati pana in 2026 si ele se vor returna. Ritmul anual fiind, in ultimii 17 ani, de sub 50 km/an ( 0 km./2021)
 • +1 (5 voturi)    
  Doamne fereste (Marţi, 23 noiembrie 2021, 15:47)

  Casargoz [utilizator]

  Asa e normal...
  Anormal era sa incepa festivasul de studii de fezabilitate: stai ca nu bun prin prsov facem prin rasnov, sau nu mai facem prin buzau ne mutam pe la braila etc..
  Asta e normalitatea : proiectele de infrastructura sa continue de la o guvernare la alta. Nu e nici o rusine in asta.
  • -3 (3 voturi)    
   Corect! (Marţi, 23 noiembrie 2021, 17:52)

   atc [utilizator] i-a raspuns lui Casargoz

   Asta e normalitate! Nu si pentru propagandistii de serviciu, incitati de formularea din text.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by