Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa si penala, precum si savarsirea infractiunii asimilate infractiunilor de coruptie, de catre primarul orasului Avrig (judetul Sibiu), Arnold Gunter Klingeis (FDGR).

Arnold Gunter KlingeisFoto: Agerpres

Potrivit unui comunicat remis joi de ANI, Arnold Gunter Klingeis "a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa, intrucat, in calitate de primar, a influentat indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii reveneau, semnand 27 acte juridice (contracte si comenzi ferme care au avut ca scop promovarea si publicitatea ansamblului resedinta de vara si a parcului Samuel von Brukenthal, imobil "sit pilot in cadrul proiectului", care face obiectul contractului de locatiune incheiat intre S.C. KLINGEIS CONSULTING S.R.L., societate comerciala in cadrul careia detine calitatea de asociat, iar sotia si fratele detin calitatea de asociat si functia de administrator, si Fundatia Samuel von Brukenthal, incheiate in cadrul Proiectului "CultTour" intre Primaria Avrig si diversi prestatori de servicii".

Valoare totala a celor 27 de acte juridice este de 690.540 lei, precizeaza ANI.

ANI arata ca Primaria Avrig, ca promotor al Proiectului "CultTour", a propus Fundatiei Samuel von Brukenthal Sibiu sa devina partener de proiect, intrucat a considerat oportuna participarea fundatiei in calitate de partener, avand in vedere responsabilitatea acesteia in ceea ce priveste administrarea resedintei de vara si a gradinii baroc care au rol de sit pilot in cadrul proiectului. Ulterior datei la care a fost incheiat contractul pentru implementarea Proiectului "CultTour", intre S.C. KLINGEIS CONSULTING si fundatia mentionata a fost incheiat si contractul "de locatiune a ansamblului resedinta de vara si a parcului Samuel von Brukenthal".

De asemenea, arata Agentia de Integritate, "persoana evaluata a incalcat si regimul juridic privind conflictul de interese in materie penala, intrucat, in perioada exercitarii functiei de primar, acesta a indeplinit acte prin care s-au realizat, indirect, foloase materiale pentru sine, sotia sa si fratele sau (constand in cresterea cifrei de afaceri si a profitului societatii comerciale la care persoana evaluata detine calitatea de asociat, iar sotia sa si fratele sau detin calitatea de asociat si functia de administrator, respectiv prelungirea contractului nr. 1/13.09.2011, prelungire ce asigura si pe viitor cresterea cifrei de afaceri si a profitului societatii comerciale)".

Prin urmare, Arnold Gunter Klingeis a incalcat dispozitiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit carora "Primarii [...] sunt obligati sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu emita o dispozitie, in exercitarea functiei, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I", dispozitiile art. 301, alin. (1) din Codul Penal al Romaniei, potrivit carora "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica", precum si dispozitiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit carora "Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii".

Astfel, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Directia Nationala Anticoruptie in vederea verificarii indiciilor privind savarsirea de catre primarul orasului Avrig a infractiunii asimilate infractiunilor de coruptie, prevazuta de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, precum si a infractiunii de conflict de interese, prevazuta de art. 301 din Codul Penal al Romaniei.

"Persoana evaluata a fost informata despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Arnold Gunter Klingeis a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare", precizeaza ANI.

"Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [...] incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese [...] constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective [...]".

"Persoana [...] fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese [...] este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica [...] pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului".